کرونا لامبدا چیست ؟

در این جا به  اطلاعاتی در مورد ویروس کرونا، که در زمان بیماری و جهش ها سویه های جدید میان مردم پخش شده میپردازیم.با بوجود امدن ویروس کرونا ما هر ساله با جهش های جدیدی ایز این ویروس مواجه میشویم. مثل الفا ، دلتا و لامبدا و جهش های کوچیک تر و بزرگتر .اخرین جهش … ادامه خواندن کرونا لامبدا چیست ؟