آموزش و راهنمایی چگونگی مراقبت از دندان، برای مراقبین مبتلا به سندرم داون

وقتی که صحبت از مراجعه به دندانپزشک می‌شود. ممکن که احساس استرس و اظطراب برای هرکسی به وجود بیآید.برای بیماران مبتلا به سندرم داون این احساس اظطراب و استرس می‌تواند بسیار شدید‌تر باشد. کارشناسان دندانپزشکی سالهای زیادی را صرف همکاری با بیماران و مراقبین آنها برای آماده سازی ویزیت‌های دندانپزشکی خوده کرده‌اند. و نکات و … ادامه خواندن آموزش و راهنمایی چگونگی مراقبت از دندان، برای مراقبین مبتلا به سندرم داون