اشنایی با تعدادی از بیماری های زبان

بعضی از بیماری های زبان گلوسیت التهاب زبان (glossitis)به شکل حاد یا مزمن ایجاد میشود; گاهی مسری است ولی سرطانی نیست.سرطان زبان علائم تورم زبان همراه با رنگ قرمز روشن، ایجاد زخم متورم دارای رنگ قرمز روشن، مویی شکل شدن، زبان گاهی  همراه باسطح سیاه (زبان مودار) ، قرمز شدن نوک و حاشیه ان . … ادامه خواندن اشنایی با تعدادی از بیماری های زبان