انچه که باید ورزشکاران درباره تغذیه بدانند

رژیم غذایی متعادل رژیم غذای متعادل به رژیمی گفته میشود; که در ان تمام موادمغذی ضروری از نسبت مورد نیاز با اب و مواد سلولزی برخوردار هستند.و شیوه صحیح تغزیه ورزش که باید برای رژیم غذایی متعادل رعایت شوند. غذاهای تفتنی غذاهای تفتنی (junk food) که در زیان فارسی به ان ها (هله هوله ) … ادامه خواندن انچه که باید ورزشکاران درباره تغذیه بدانند