رنگ سفید در مراکز پزشکی

در عموم مردم فضاید داخلی کی مرکز بهداشتی را با رنگ های سفید و  سرد تصور میکنند. دکور سفید و رنگ های سفید در مراکز پزشکی در طراحی داخلی تاریخچه طولانی دارد. از نظر خیلی ها هم این رنگ سفید را پیشفرض صنعت پزشکی می‌دانند. البته استفاده از رنگ سفید در مراکز پزشکی دلایل توجیح … ادامه خواندن رنگ سفید در مراکز پزشکی