چرا برسی اضطراب و استرس در نوجوانان مهم است

شکی نیست که تمرکز بر سالهای اولیه کودکی برای نتایج مثبت اضطراب بسیار مهم است. اما نوجوانی دومین دوره پرخطر رشد است; و ما در حال حاضر جوانان خود را شکست می دهیم. این به شدت در میزان بالای مشکلات سلامت روان ، افزایش استرس و اضطراب منعکس می شود. تقریباً از هر 13 نوجوان … ادامه خواندن چرا برسی اضطراب و استرس در نوجوانان مهم است